head
home commity matry maha news news mem contact
महाराष्‍ट्र विश्‍वकर्मा मय सुतार(झाडे) महासंघ
m m n

27 वा उपवर - उपवधू व पालक परिचय मेळावा 2014
दिनांक 25 व 26 डिसेंबर 2014


स्‍थळ   -   गडचिरोली

 

मेळाव्‍याकरीता उपवर-उपवधूंची ऑनलाईन नोंदणी करणे लवकरच सुरू होत आहे.
मेळाव्‍यातील उपवर-उपवधूंची माहिती पुस्तिका मेळाव्‍याचे दिवशी प्रकाशित करण्‍यात येणार असल्‍यामुळे 15 नोव्‍हेंबर 2014 पर्यंत ऑनलाईन माहिती भरणे
किंवा फार्म भरून पाठविणे आवश्‍यक आहे.
त्‍यानंतर येणारी उपवर-उपवधूंची माहिती कुठल्‍याही परिस्थितीत विचारात घेतली जाणार नाही.

गजानन मोतीराम दहिकर    मो. - 9422150995
किंवा

श्री देवेन्‍द्र महादेवरावजी दहिकर    मो. - 9420846474

टिप - उपवर-उपवधूंचे छापील अर्ज 15 नोव्‍हेंबर 2014 पूर्वी उपरोक्‍त पत्‍त्‍यावर पाठवावे.
आणि अर्ज प्राप्‍त झाले अथवा नाही याकरीता
दिलेल्‍या मोबाईल क्र. वर संपर्क करुन खात्री करुन घ्‍यावी.


 

home commity matry maha news news mem contact
Copyright 2013. Developed by Shri Vishwakarma Bahu. Sewa. Sahakari Sanstha, Nagpur 9822201400