head
होम कार्यकारीणी वधू-वर माहिती महासंघावषयी सदस्‍य नियमावली बातम्‍या संपर्क
महाराष्‍ट्र विश्‍वकर्मा मय सुतार(झाडे) महासंघ
m m n

27 वा उपवर - उपवधू व पालक परिचय मेळावा 2014
दिनांक 25 व 26 डिसेंबर 2014


स्‍थळ   -   गडचिरोली

 

मेळाव्‍याकरीता उपवर-उपवधूंची ऑनलाईन नोंदणी करणे लवकरच सुरू होत आहे.
मेळाव्‍यातील उपवर-उपवधूंची माहिती पुस्तिका मेळाव्‍याचे दिवशी प्रकाशित करण्‍यात येणार असल्‍यामुळे 15 नोव्‍हेंबर 2014 पर्यंत ऑनलाईन माहिती भरणे
किंवा फार्म भरून पाठविणे आवश्‍यक आहे.
त्‍यानंतर येणारी उपवर-उपवधूंची माहिती कुठल्‍याही परिस्थितीत विचारात घेतली जाणार नाही.

गजानन मोतीराम दहिकर    मो. - 9422150995
किंवा

श्री देवेन्‍द्र महादेवरावजी दहिकर    मो. - 9420846474

टिप - उपवर-उपवधूंचे छापील अर्ज 15 नोव्‍हेंबर 2014 पूर्वी उपरोक्‍त पत्‍त्‍यावर पाठवावे.
आणि अर्ज प्राप्‍त झाले अथवा नाही याकरीता
दिलेल्‍या मोबाईल क्र. वर संपर्क करुन खात्री करुन घ्‍यावी.


 

होम कार्यकारीणी वधू-वर माहिती महासंघावषयी सदस्‍य नियमावली बातम्‍या संपर्क